1986

Showroom Twenti

Marithé François Girbaud

Barcelona

Fotografia © Lluís Casals 

Local amb planta baixa i soterrani destinats a oficines i showroom del grup de moda Marithé Francois Girbaud. 

L'accés al local es realitza mitjançant un pont de fusta, ja que el forjat es va trencart i el forat deixat es va cobrir amb una placa de vidre transparent, deixant passar la llum al soterrani. 

A l'entrada, la recepció consta tant sol d'un mostrador amb el frontal de fusta i uns estants d'estructura metàl·lica i baldes de fusta. Davant de la recepció, una paret de pedra de Bagur, que continua en planta soterrani, on forma angle amb una paret pintada de blau, quedant enrassat amb el vidre de l'aparador. 

A la planta soterrani, el despatx presenta tota la paret frontal de vidre, material també emprat per a totes les separacions entre els espais, amb la finalitat de permetre l'aprofitament al màxim de llum que entra de la planta superior. Les parets, exceptuant la pedra i el blau, són de fusta, utilitzat com a recobriment o frontal d'armaris. Tots els elements metàl·lics del local, incloen't-hi l'escala d'accés al soterrani i la barana de l'entrada, estan pintats de verd clar.