2011

Sala de botes del vi “Único”

Bodegas Vega Sicilia

Valbuena del Duero, Valladolid

Fotografia © Rafael Vargas

El projecte de reforma de la Sala de Barriques per al vi "Único" de Vega-Sicilia a Valbuena del Duero (Valladolid), va consistir bàsicament en renovar l'espai a partir d'un nou plantejament de climatització, il·luminació i instal·lacions, així com millorar la comunicació (escales i montacàrregues) entre plantes.

Una gran porta corredissa-motoritzada revestida en Corian color vi negre, comunica el vestíbul amb la sala de barriques. En ella s'ha inserit retroil·luminada la marca corporativa Vega Sicilia.

El projecte planteja el disseny d'un fals sostre ondulat de lames de fusta de roure massís que uneix les tres naus que formen cada planta. Amb aquest pla ondulat es resol la integració oculta de la climatització, permetent la impulsió pels extrems perimetrals del sostre junt als murs i generant el retorn per la franquícia establerta entre les lames de la volta central. 

A través de les dues fileres de pilars es decideix generar la il·luminació de l'espai. Aplacant lateralment aquest amb planxes de granit flamejat i integrar uns panells de reixa d'acer inoxidable retroil·luminats.
La il·luminació és regulable en intensitat per a un óptim control lumínic de l'espai en cada moment. 

Es revesteixen les parets laterals amb plaqueta tipus klinker, col·locada en retícula creant una unitat amb el paviment existent. Amb el que el paviment i els paraments verticals de les naus es converteixen en una U de ceràmica.