2012

LIGHTS OFF Llibre de fotografia taurina

Fotografia © Fernando Salas