1998

Galeria d'Art Marcart

Marcart

Olot, Barcelona 

Fotografia © Jordi Sarrà

La Galería Marcart es troba en un local comercial ubicat en una zona emergent d'Olot. L'espai es divideix en tres nivells. L'accés a la planta principal es realitza travessant una passarel·la suspesa, per sobre del nivell inferior, composada per una estructura de ferro i revestida per les seves dues cares per taulons de fusta. Aquest nivell, doncs, funciona a manera de fossat, separat de la planta principal per una barana.

En planta baixa, situada al fons del local, separada per una gran vidriera, es troba la sala privada d'atenció al client. Aquesta té dos nivells: l'accés, que és igual a la resta de la planta i funciona com a avantsala del nivell superior, en el que trobem un petit office camuflat mitjançant una porta corredissa.

A la planta de carrer, una vegada es creua la passarel·la, es troba emmagatzemat el fons artístic de la galeria. Aquest s'exposa de dues formes diferents. En primer lloc, mitjançant els panells de DM perforat o bé, en una zona en la que es troba una bateria de panells mòbils metal·lics disposats paral·lelament, que llisquen sobre unes guies corredisses. A aquesta zona existeix un petit accés a través d'una escala de planxa de ferro doblegada que comunica la galeria amb un taller d'emmarcatge.