1998

Zas Two, Boulevard Rosa

Zas Two

Centre Comercial Boulevard Rosa, Barcelona

Fotografia © Jordi Sarrà 

Ubicat en un soterrani al centre comercial Boulevard Rosa de Barcelona, es va reestructurar el nou accés mitjançant una escala realitzada en ferro i alumini.

El projecte ha inclós tot el mobiliari per a la exposició i venta del producte, destacant la seva versatilitat, així com el disseny de la imatge gràfica. Així mateix, s'ha volgut aconseguir un confort visual, en quan a la selecció de materials i colors.