2003

Zas Diagonal

DRS S.L.

Diagonal 462, Barcelona , Espanya

Fotografia © Salasstudio 

L'espai preexistent no ha sigut gaire modificat i les definicions bàsiques de l'ambient han sigut aconseguides gràcies al tractament dels paraments interiors, bàsicament destinats a l'exposició de productes, el mobiliari i la il·luminació.