1994

Sabateria Tony Mora

Tony Mora

Barcelona

Fotografia © Jordi Sarrà

L'intenció és conseguir un magatzem de botes obert al públic. La decoració es basa en quatre elements bàsics: un paviment robust de tarima de roure untat, una paret de maó manual, rètols pintats a mà i estants de roure massís, algunes a doble alçada que emfatitzen la mesura vertical resultant.

El local està directament relacionat amb el forat de façana, mantenint la totalitat de l'alçada lliure interior.

Dividit en dos nivells, planta baixa i altell, comunica per una escala ubicada entre dos grans murs, formats per peces de roure massís subjectes amb perfils alumini, que condueix a l'altell.