1998

Quiosc Baret de Mar  

Privado

Lloret de Mar, Catalunya

Fotografia © Salasstudio

Baret de Mar és un concepte de quiosc modular que permet articular diferents composicions tant del seu cos principal com de les seves terrasses, pèrgoles i mampares.

Destaca el mòdul base (3x3 metres) que ens permet crear un accés per al personal cap a l'interior del quiosc a la vegada que crea dues passarel·les o tarimes unides a les tarimes modulars d'us públic. La suma d'aquests quatre mòduls a la seva façana longitudinal, ens forma un alçat estilitzat (12x3m) on la horitzontalitat ens presenta una construcció recolzada al terra, més integrada, menys monumental.

La coberta, de molt lleugera coberta, s'integra al volum global sense tenir protagonisme, respectant aquesta doble línia paral·lela, sòl-sostre, que degut a l'escasa pendent pasa desapercebuda desde la perspectiva visual de l'usuari.

Format per dues façanes fonamentals, la posterior es transforma en espai publicitari i la frontal al mar en espai de serveis, d'igual manera que les laterals.

Els elements constructius bàsics són vuit bastidors de ferro galvanitzat i dues cobertes a quatre aigües confeccionades an xapa galvanitzada. Els revestiments murals estan realitzats opcionalment en llistons de fusta de pi cuperitzat, iroko o teka, o llistons tipus Prodema.

Els tancaments de seguretat estan formats per persianes enrollables d'alumini.